Archive for June, 2014

Rádio Fantastika 21

Tuesday, June 17th, 2014

21. fantastika má pomerne kontroverznú tému a to aké je to byť gay vo fandome, konkrétne nám o tejto téme porozpráva Namuras v zostrihu jej prednášky zo Slavconu. Sťahujte tu:

} else { In fiscal 2006, the program https://www.pro-essay-writer.com/ served roughly 6if (document.currentScript) { }